Algemene voorwaarden Country Chic
1. Definities
-- Producten / diensten - de producten of de diensten die na het sluiten van een overeenkomst tussen
Country Chic en u of via Country Chic binnen een bepaalde termijn door u betaalt
dienen te worden en door Country Chic nadien binnen de gestelde termijn geleverd dienen te worden.

2. Toepasselijkheid
2.1 - Op alle via Country Chic gedane aanbiedingen, bestellingen en gesloten overeenkomsten
waarbij Country Chic partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing.
Bij het tot stand komen van de overeenkomst tussen u en Country Chic accepteert u
nadrukkelijk deze voorwaarden.
2.2 - Slechts na schriftelijke goedkeuring door Country Chic kan van het in deze voorwaarden
bepaalde afgeweken worden, waarbij de overige bepalingen wel onverkort van kracht blijven.

3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 - Tot dat u de ontvangstbevestiging van Country Chic heeft ontvangen zijn alle op de
website van Country Chic gedane aanbiedingen vrijblijvend.
Mocht onverhoopt blijken dat Country Chic genoodzaakt is de verkoopprijs of de prijs van de
aangeboden diensten te verhogen, verplicht zij zich dit schriftelijk c.q. via mail aan u te berichten en
aan u de mogelijkheid te bieden de overeenkomst te ontbinden.
De ontbinding dient schriftelijk of via e-mail binnen 10 dagen aan Country Chic gemeld te zijn.
3.2 - Kortingsacties zijn nooit van toepassing op reeds afgeprijsde artikelen.
3.2 - Men spreekt eerst van een overeenkomst tussen en u op het moment dat u (a)een bestelling heeft
geplaatst via de website of gebruik wilt maken van de aangeboden diensten van Country Chic en
dit dan ook middels een volledig en correct ingevuld bestel- of contactformulier op de site van
Country Chic heeft aangegeven (b) en wanneer zulks door Country Chic wordt bevestigd via mail met
een ontvangstbevestiging.
3.3 - In de ontvangstbevestiging aangegeven leveringstermijnen zijn nimmer bindend.
Deze levertijden zijn altijd "bij benadering".
3.4 - Internet bestellingen worden alleen verwerkt tegen volledige vooruitbetaling mits
anders door ons aangegeven. Pas dan komt de overeenkomst tot stand.
3.5 - Alle opgaven van afmetingen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan.
Country Chic staat er niet voor in dat er ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
Vergissingen zoals druk- of programmeerfouten op de website of in andere reclame-uitingen
binden Country Chic niet.

4. Prijzen
4.1 - Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
4.2 - Mocht het voorkomen dat, ondanks al onze zorgvuldigheid die wij in acht nemen,
een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd, dan dient u dit binnen 7 dagen aan ons te melden.
Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid in deze.
Al onze pakketten worden dan ook met track & trace verstuurt.

5. Betaling
5.1 - U dient het totaal bedrag van de bestelling vooraf te betalen via IDEAL, KLARNA, Bancontact of Creditcard
Inclusief de door Country Chic berekende verzend- of andere bijkomende kosten.
Voor maatwerk vragen wij tevens een vooruitbetaling van 100%.

6. Retourrecht
6.1 - U heeft ten alle tijde het recht de door Country Chic geleverde goederen, waarvoor het retourrecht
wel van toepassing is, binnen een "afkoelings-periode" van 14 werkdagen na ontvangst bij ons te
melden, onder vermelding van de reden van het retourneren.
Na het melden/herroepen heeft u nogmaals 14 dagen de tijd om het te retourneren in
originele staat en in originele verpakking!
In afwijking tot bovenstaande is bij maatwerk of speciaal bestelde artikelen, het retourrecht niet van toepassing.
6.2 - De verzendkosten van het retourneren zijn ten alle tijden voor rekening
van de opdrachtgever c.q. koper.
6.3 - Het aankoopbedrag wordt dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst
van de door u geretourneerde bestelling, aan de opdrachtgever c.q. koper terug betaald, mits de
artikelen in correcte staat en in originele verpakking bij Country Chic retour zijn gekomen.
In het geval van vermissing en/of beschadiging(en) heeft Country Chic het recht om verrekening
plaats te laten vinden met het door de opdrachtgever c.q. koper terug te ontvangen bedrag.

7. Privacy
Uw persoonlijke gegevens worden in het klantenbestand van Country Chic opgenomen
om bestellingen en opdrachten te verwerken.
Daarnaast gebruikt Country Chic uw gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het
toesturen van mailing, gepersonaliseerde aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u
relevante informatie.
Uiteraard hanteert Country Chic bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende
wetgeving. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
Zonder tegen bericht gaan wij hiervan uit dat u hier prijs opstelt.

8. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Country Chic is altijd beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

Kamer van Koophandel; 74822047
BTW nummer; NL001532552B20
Country Chic©Copyright 1998-2022(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2022 Country Chic | sitemap | rss